Hur vill du bo?

Vi hjälper dig med planeringen

DAGS ATT BYGGA NYTT?

Vi hjälper digArkitekthus finns till för den växande grupp människor vars livsstil och preferenser inte kan matchas av den traditionella typhusbranschen. Med världsledande arkitektur som främsta verktyg producerar vi Skandinaviens finaste typhus. 


Vi och våra arkitekter delar övertygelsen att god arkitektur faktiskt kan bidra till en bättre vardag för oss människor. Därför vill vi göra god arkitektur tillgänglig och köpbar för fler, så att fler kan förverkliga drömmen om att bo i ett hem med höga arkitektoniska och materialmässiga kvalitéer.

ReferensjobbRitning

Ritning av hus i Göteborg.
Hjälpt till med idéer och
diskussion kring kundens 
egna visioner.. 

Helhetskoncept

Helthetskoncept för kund
med villa i Stockholm
Varit med från första ritningen
till färdigt hus.

Ritning 

Spännande projekt med 
utmanande läge. Från
ritning till färdigt hus